1.  จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
2.  ชีโนวาทธำรง
3.  ชุมชนดงสว่างหนองแซง
4.  ดงเกลือวิทยา
5.  ทุ่งกุลาประชารัฐ
6.  ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
7.  บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
8.  บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ)
9.  บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
10.  บ้านคูเมือง
11.  บ้านจานทุ่งโนนสังข์
12.  บ้านดงช้าง
13.  บ้านนานวลราษฎร์นิยม
14.  บ้านน้ำคำน้อย
15.  บ้านร้านหญ้า
16.  บ้านสำราญ
17.  บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
18.  บ้านหนองจาน
19.  บ้านหนองทัพไทย
20.  บ้านหนองบั่ววิทยา
21.  บ้านหนองแล้ง
22.  บ้านหนองไผ่ลุ่ม
23.  บ้านหัวนา(เมืองสรวง)
24.  บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
25.  บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ)
26.  บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
27.  บ้านเขวาตะคลอง
28.  บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
29.  บ้านเมืองคลอง
30.  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
31.  ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
32.  สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
33.  หนองพระบางตลาดม่วง