1.  จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
2.  ชีโนวาทธำรง
3.  บ้านดอนบ่อดอนแฮด
4.  บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
5.  บ้านสว่าง
6.  บ้านสำราญ
7.  บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
8.  บ้านเมืองคลอง
9.  บ้านเหล่าข้าว
10.  บ้านโพนครกน้อย
11.  บ้านโพนดวนสาวเอ้