1.  จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
2.  บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
3.  บ้านสำราญ
4.  บ้านเมืองคลอง
5.  ร่องคำหงษ์ทองวิทยา