1.  จตุรมิตรบ้านไผ่
2.  ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
3.  ชุมชนบ้านชนบท
4.  ชุมชนบ้านแฮด
5.  ชุมชนบ้านหัวขัว
6.  ชุมชนบ้านโคก
7.  ดอนหมู
8.  บ้านขามป้อมดอนยูง
9.  บ้านดอนปอแดง
10.  บ้านดงหนองเกี่ยว
11.  บ้านทางพาดหนองแวงโอง
12.  บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
13.  บ้านนาข่า
14.  บ้านนาแพงสงแดง
15.  บ้านนาเสียวโคกสว่าง
16.  บ้านป่าม่วง
17.  บ้านวังหว้า
18.  บ้านสระแก้วประชาสรรค์
19.  บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
20.  บ้านหนองมะเขือ
21.  บ้านหนองหัวช้าง
22.  บ้านหนองแวงไร่
23.  บ้านหนองไฮขามเปี้ย
24.  บ้านเล็บเงือก
25.  บ้านแก้งค้อ
26.  บ้านโคกสำราญ
27.  บ้านโนนงาม
28.  บ้านโนนทองวิทยาคม
29.  บ้านไผ่ประถมศึกษา
30.  สวัสดี
31.  สามหมอโนนทัน
32.  หนองบัวเย็น
33.  วัดจันทร์ประสิทธิ์
34.  เหล่าใหญ่วิทยา
35.  หัวห้วยหัวฝาย