1.  บ้านยางโทน
2.  บ้านโคกกลาง
3.  บ้านโค้งรถไฟ
4.  วัดดำรงบุล
5.  วัดสว่างอารมณ์