1.  บ้านคลองกลุ่ม
2.  บ้านซับไทร
3.  บ้านดงน้อย
4.  บ้านท่าหลวง
5.  บ้านป่าเขว้า
6.  บ้านลังกาประชาสรรค์
7.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
8.  บ้านหัวลำ
9.  วัดดำรงบุล
10.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)