1.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
2.  บ้านยางโทน
3.  บ้านราษฎร์บำรุง
4.  บ้านสันตะลุง
5.  บ้านหนองปีกนก
6.  บ้านห้วยใหญ่
7.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
8.  วัดหนองนา
9.  อนุบาลพัฒนานิคม