1.  คชเวกวิทยา
2.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
3.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
4.  ชุมชนวัดกำแพง
5.  จุฬาราษฎร์วิทยา
6.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
7.  บางไทร
8.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
9.  บ้านเชียงรากน้อย
10.  ประชากรรังสฤษฏ์
11.  ราษฎร์นิรมิตร
12.  ราษฎร์บํารุง
13.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
14.  วัดกระแชง
15.  วัดกลาง
16.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
17.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
18.  วัดขนอนบ้านกรด
19.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
20.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
21.  วัดชุมพลนิกายาราม
22.  วัดดอนพัฒนาราม
23.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
24.  วัดตรีพาราสีมาเขต
25.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
26.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
27.  วัดทางยาว
28.  วัดท่าดินแดง
29.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
30.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
31.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
32.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
33.  วัดบ้านกลิ้ง
34.  วัดบางซ้ายใน
35.  วัดบุญกันนาวาส
36.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
37.  วัดปิ่นแก้ว
38.  วัดยม
39.  วัดมฤคทายวัน
40.  วัดรางจระเข้
41.  วัดราษฎร์บำรุง
42.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
43.  วัดฤกษ์บุญมี
44.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
45.  วัดลาดประทุมคงคาราม
46.  วัดลาดระโหง
47.  วัดวังชะโด
48.  วัดสง่างาม
49.  วัดศิริสุขาราม
50.  วัดสามเรือน
51.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
52.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
53.  วัดสุนทราราม
54.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
55.  วัดอนุกุญชราราม
56.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
57.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
58.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
59.  วัดเจ้าเจ็ดใน
60.  วัดเชิงเลน
61.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
62.  วัดเศวตศิลาราม
63.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
64.  วัดโบสถ์
65.  วัดโบสถ์สมพรชัย
66.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
67.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
68.  วัดโสภณเจติการาม
69.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
70.  วัดใหม่ต้านทาน
71.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
72.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
73.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
74.  วัดไทรน้อย
75.  วิทยานนท์
76.  สัตตปทุมบำรุง
77.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
78.  สามัคคีวิทยา
79.  สินสังวาลย์อุทิศ
80.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
81.  โคกตาพรหม
82.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
83.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)