1.  คชเวกวิทยา
2.  คอตัน
3.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
4.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
5.  วัดคู้สลอด
6.  วัดดอนพัฒนาราม
7.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
8.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
9.  วัดตาลานเหนือ
10.  วัดปราสาททอง
11.  วัดปิ่นแก้ว
12.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
13.  วัดวังชะโด
14.  วัดสามตุ่ม
15.  วัดสามเพลง
16.  วัดสุทธาวาส
17.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
18.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
19.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
20.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
21.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
22.  วัดใหม่ต้านทาน
23.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
24.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
25.  สินสังวาลย์อุทิศ
26.  โคกตาพรหม