1.  คชเวกวิทยา
2.  คอตัน
3.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
4.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
5.  จุฬาราษฎร์วิทยา
6.  บางไทร
7.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
8.  บ้านเชียงรากน้อย
9.  ประชากรรังสฤษฏ์
10.  ประสิทธิ์วิทยา
11.  รอซีดี
12.  ราษฎร์นิรมิตร
13.  ราษฎร์บํารุง
14.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
15.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
16.  มาลาอีสงเคราะห์
17.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
18.  วัดกระแชง
19.  วัดกลาง
20.  วัดขวิด
21.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
22.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
23.  วัดคู้สลอด
24.  วัดจรเข้ไล่
25.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
26.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
27.  วัดดอนพัฒนาราม
28.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
29.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
30.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
31.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
32.  วัดทางยาว
33.  วัดท่าดินแดง
34.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
35.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
36.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
37.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
38.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
39.  วัดบ้านกลิ้ง
40.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
41.  วัดบ้านแค
42.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
43.  วัดปิ่นแก้ว
44.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
45.  วัดยม
46.  วัดมฤคทายวัน
47.  วัดรางจระเข้
48.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
49.  วัดราษฎร์บำรุง
50.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
51.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
52.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
53.  วัดลาดประทุมคงคาราม
54.  วัดลาดระโหง
55.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
56.  วัดวังชะโด
57.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
58.  วัดสามตุ่ม
59.  วัดศิริสุขาราม
60.  วัดสนามไชย
61.  วัดสามเพลง
62.  วัดสามเรือน
63.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
64.  วัดสุคนธาราม
65.  วัดสุทธาวาส
66.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
67.  วัดสุนทราราม
68.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
69.  วัดอนุกุญชราราม
70.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
71.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
72.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
73.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
74.  วัดอู่ตะเภา
75.  วัดเชิงท่า
76.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
77.  วัดเทพมงคล
78.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
79.  วัดเศวตศิลาราม
80.  วัดแก้วสุวรรณ
81.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
82.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
83.  วัดโพธิ์
84.  วัดโพธิ์
85.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
86.  วัดโสภณเจติการาม
87.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
88.  วัดโพธิ์แตงใต้
89.  วัดใหม่ต้านทาน
90.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
91.  วัดไชยภูมิ
92.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
93.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
94.  สามัคคีวิทยา
95.  สินสังวาลย์อุทิศ
96.  เจ้าฟ้าสร้าง
97.  หงสประภาสประสิทธิ์
98.  โคกตาพรหม