1.  คชเวกวิทยา
2.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
3.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
4.  มาลาอีสงเคราะห์
5.  วัดคู้สลอด
6.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
7.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
8.  วัดยม
9.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
10.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
11.  วัดลาดระโหง
12.  วัดวังชะโด
13.  วัดสามตุ่ม
14.  วัดศิริสุขาราม
15.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
16.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
17.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
18.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
19.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
20.  วัดแจ้ง
21.  วัดเปรมปรีชา
22.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
23.  วัดโบสถ์สมพรชัย
24.  สามัคคีวิทยา
25.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
26.  โคกตาพรหม
27.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)