1.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
2.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
3.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
4.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
5.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
6.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
7.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
8.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
9.  บ้านคลองห้วยทราย
10.  บ้านคลองเรือ
11.  บ้านคุยป่ายาง
12.  บ้านช่องลม
13.  บ้านท่าตะคร้อ
14.  บ้านทุ่งรวงทอง
15.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
16.  บ้านบ่อสามแสน
17.  บ้านบึงพิไกร
18.  บ้านบึงลูกนก
19.  บ้านบ่อตาโพธิ์
20.  บ้านประชาสุขสันต์
21.  บ้านพรานกระต่าย
22.  บ้านลานตาบัว
23.  บ้านวังเฉลียง
24.  บ้านสระสิงห์โต
25.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
26.  บ้านหนองโสน
27.  บ้านหร่ายการ้อง
28.  บ้านเกศกาสร
29.  บ้านเกาะสะบ้า
30.  บ้านเขาคีริส
31.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
32.  บ้านเทพนคร
33.  บ้านเมืองพาน
34.  บ้านโนนสมอ
35.  บ้านโขมงหัก
36.  บ้านใหม่เขานิยม
37.  ประชารัฐพัฒนา
38.  บ้านไร่
39.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
40.  วัดคูยาง
41.  วัดโพธาราม
42.  อนุบาลพรานกระต่าย
43.  อนุบาลลานกระบือ
44.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
45.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
46.  อนุบาลไทรงาม
47.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)