1.  อนุบาลห้วยสัก
2.  บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ