1.  บ้านแม่กรณ์
2.  บ้านจะคือ
3.  บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
4.  บ้านนางแล
5.  บ้านป่ายางมน
6.  บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
7.  บ้านเวียงเดิม
8.  อนุบาลหัวฝาย
9.  บ้านปางริมกรณ์
10.  บ้านป่าอ้อดอนชัย
11.  บ้านหนองบัวแดง
12.  บ้านเวียงกลาง
13.  อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
14.  บ้านถ้ำผาตอง
15.  บ้านป่าสักไก่
16.  บ้านสันต้นขาม
17.  บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
18.  บ้านปงเคียน
19.  บ้านนางแลใน
20.  บ้านขัวแคร่
21.  อนุบาลดงมหาวัน
22.  บ้านโป่งพระบาท
23.  บ้านโป่งน้ำตก
24.  บ้านหนองหม้อ
25.  บ้านห้วยชมภู
26.  บ้านรวมมิตร
27.  บ้านดอน
28.  แม่ยาววิทยา
29.  บ้านร่องหวาย
30.  บ้านห้วยแม่ซ้าย
31.  บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
32.  ร่องเบ้อวิทยา
33.  บ้านหัวดง
34.  แม่มอญวิทยา
35.  บ้านป่าแหย่ง
36.  อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
37.  บ้านน้ำลัด
38.  บ้านเวียงกือนา
39.  บ้านร่องปลาขาว
40.  เวียงแก้ววิทยา
41.  บ้านป่าซางเหนือ
42.  บ้านศรีเวียง
43.  บ้านโป่งฮึ้ง
44.  บ้านโป่งเกลือ
45.  บ้านหนองบัวผาบ่ม
46.  บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
47.  บ้านหัวดอย

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ