1.  ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
2.  บ้านเวียงเดิม
3.  บ้านป่าอ้อดอนชัย
4.  บ้านหนองบัวแดง
5.  บ้านเวียงกลาง
6.  บ้านห้วยแม่เลี่ยม
7.  บ้านปุยคำ
8.  บ้านปางคึก
9.  บ้านถ้ำผาตอง
10.  บ้านป่าสักไก่
11.  บ้านดอยฮาง
12.  บ้านโป่งนาคำ
13.  บ้านห้วยทราย
14.  บ้านปางขอน
15.  บ้านกกน้อยวิทยา
16.  บ้านโป่งฮึ้ง
17.  บ้านริมลาว
18.  บ้านปางลาว
19.  ห้วยเจริญวิทยา
20.  บ้านหัวดอย

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ