1.  บ้านแม่กรณ์
2.  บ้านจะคือ
3.  อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
4.  บ้านป่าซาง
5.  ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
6.  บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
7.  อนุบาลหัวฝาย
8.  บ้านปางริมกรณ์
9.  บ้านบ่อทอง
10.  บ้านหนองบัวแดง
11.  บ้านเวียงกลาง
12.  บ้านห้วยแม่เลี่ยม
13.  อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
14.  บ้านปางคึก
15.  บ้านถ้ำผาตอง
16.  บ้านป่าสักไก่
17.  บ้านปงเคียน
18.  บ้านโล๊ะป่าห้า
19.  บ้านผาลั้ง
20.  บ้านขัวแคร่
21.  บ้านสมานมิตร
22.  บ้านโป่งนาคำ
23.  บ้านโป่งน้ำร้อน
24.  อนุบาลดงมหาวัน
25.  บ้านโป่งพระบาท
26.  บ้านโป่งน้ำตก
27.  เวียงเชียงรุ้งวิทยา
28.  บ้านห้วยชมภู
29.  บ้านดอน
30.  บ้านร่องหวาย
31.  บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
32.  บ้านโป่ง
33.  บ้านจอเจริญ
34.  แม่มอญวิทยา
35.  อนุบาลเชียงราย
36.  บ้านชัยพฤกษ์
37.  อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
38.  บ้านน้ำลัด
39.  บ้านปางขอน
40.  บ้านท่าสาย
41.  บ้านป่าบง
42.  บ้านป่าก๊อ
43.  บ้านกกน้อยวิทยา
44.  บ้านดอยงาม
45.  ห้วยพลูพิทยา
46.  บ้านโป่งฮึ้ง
47.  บ้านช่องลม
48.  บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
49.  บ้านปางลาว
50.  บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ