1.  บ้านทุ่งหลวง
2.  บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
3.  บ้านนางแล
4.  บ้านป่ายางมน
5.  บ้านห้วยหมากเอียก
6.  อนุบาลเวียงชัย
7.  บ้านเวียงเดิม
8.  บ้านห้วยขี้เหล็ก
9.  บ้านป่าอ้อดอนชัย
10.  ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
11.  บ้านห้วยทรายขาว
12.  บ้านปุยคำ
13.  บ้านสันต้นขาม
14.  บ้านร่องเผียว
15.  บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
16.  บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
17.  บ้านจำบอน
18.  บ้านผาเสริฐ
19.  บ้านนางแลใน
20.  บ้านดอยฮาง
21.  บ้านร่องห้า
22.  ผาขวางวิทยา
23.  บ้านหนองหม้อ
24.  บ้านห้วยขม
25.  บ้านห้วยห้างป่าสา
26.  บ้านรวมมิตร
27.  บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
28.  บ้านโป่งช้าง
29.  แม่ยาววิทยา
30.  บ้านห้วยแม่ซ้าย
31.  ร่องเบ้อวิทยา
32.  บ้านหัวดง
33.  บ้านป่าแหย่ง
34.  บ้านเวียงกือนา
35.  บ้านห้วยทราย
36.  ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
37.  บ้านเมืองชุม
38.  บ้านสันกลาง
39.  บ้านป่ายางหลวง
40.  อนุบาลห้วยสัก
41.  บ้านร่องปลาขาว
42.  เวียงแก้ววิทยา
43.  บ้านดงป่าเหมี้ยง
44.  บ้านเวียงชัย
45.  บ้านป่าซางเหนือ
46.  บ้านศรีเวียง
47.  ดอยลานพิทยา
48.  บ้านโป่งเกลือ
49.  บ้านหนองบัวผาบ่ม
50.  บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
51.  บ้านริมลาว
52.  ห้วยเจริญวิทยา
53.  บ้านหัวดอย
54.  อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ