1.  วัดผาณิตาราม
2.  สุเหร่าคลอง 20
3.  วัดนิโครธาราม
4.  วัดบางปรง
5.  วัดนครเนื่องเขต
6.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
7.  สุเหร่าดอนกลาง
8.  บ้านแขวงกลั่น
9.  สุเหร่าแคราย
10.  บ้านบางข้าว
11.  สะแกโดดประชาสรรค์
12.  วัดแสนภูดาษ
13.  วัดประตูน้ำท่าไข่

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
14.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
15.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
16.  วัดเกาะจันทาราม
17.  สุเหร่าดอนเกาะกา
18.  สุเหร่าจรเข้น้อย
19.  แสมขาววิทยาคาร