ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
2.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
3.  วัดเกาะจันทาราม
4.  สุเหร่าดอนเกาะกา
5.  สุเหร่าจรเข้น้อย
6.  แสมขาววิทยาคาร