1.  วัดผาณิตาราม
2.  วัดกระทุ่ม
3.  วัดหนองกระสังสามัคคี
4.  วัดบางปรง
5.  วัดบางพระ
6.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
7.  บ้านวังตะเคียน
8.  สิทธิสุนทรอุทิศ
9.  วัดสว่างอารมณ์
10.  วัดเทพราช
11.  คลองขวาง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
13.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
14.  วัดเกาะจันทาราม
15.  สุเหร่าดอนเกาะกา
16.  สุเหร่าจรเข้น้อย
17.  แสมขาววิทยาคาร