1.  บ้านแม่หาด
2.  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
3.  บ้านน้ำเพียงดิน
4.  บ้านน้ำส่อม
5.  บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
6.  อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
7.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
8.  บ้านหัวแม่สุริน
9.  บ้านหัวปอน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ