1.  ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
2.  ชุมชนบ้านแม่สุก
3.  บ้านทุ่งป่าข่า
4.  บ้านไร่อ้อย
5.  บ้านถ้ำประชานุเคราะห์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
6.  บ้านดงบุญนาค
7.  บ้านวังขอนแดง
8.  บ้านต๊ำดอนมูล
9.  บ้านป่าแฝกใต้