1.  ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
2.  บ้านกาดถี
3.  บ้านหนองหล่ม
4.  บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้)
5.  บ้านต๊ำพระแล
6.  บ้านทุ่งหลวง
7.  อนุบาลพะเยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
8.  บ้านดงบุญนาค
9.  บ้านวังขอนแดง
10.  บ้านต๊ำดอนมูล
11.  บ้านป่าแฝกใต้