1.  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
2.  บ้านไร่
3.  บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
4.  บ้านดงบุญนาค
5.  บ้านวังขอนแดง
6.  บ้านต๊ำดอนมูล
7.  บ้านป่าแฝกใต้