1.  บ้านสันต้นผึ้ง
2.  บ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา)
3.  ชุมชนบ้านแม่สุก
4.  ตำบลสันป่าม่วง
5.  บ้านกาดถี
6.  บ้านสันเวียงใหม่
7.  บ้านโป่ง
8.  บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
9.  บ้านหนองหล่ม
10.  ชุมชนบ้านตุ้มท่า
11.  บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้)
12.  บ้านค่าบน
13.  บ้านปางงุ้น
14.  บ้านแม่พริก
15.  บ้านปิน
16.  บ้านป่าตึง
17.  บ้านแม่จว้าใต้
18.  บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
19.  บ้านร่องจว้า
20.  อนุบาลพะเยา
21.  บ้านร่องห้า
22.  อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
23.  บ้านศาลา
24.  บ้านต๊ำเหล่า
25.  บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
26.  เจริญใจ
27.  บ้านไร่อ้อย
28.  บ้านต๋อม
29.  บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
30.  บ้านถ้ำประชาบำรุง
31.  บ้านแม่จว้า
32.  บ้านดง
33.  บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
34.  ชุมชนบ้านแม่ใส
35.  บ้านอิงโค้ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
36.  บ้านดงบุญนาค
37.  บ้านวังขอนแดง
38.  บ้านต๊ำดอนมูล
39.  บ้านป่าแฝกใต้