1.  วัดโฆสิทธาราม
2.  เรืองเดชประชานุเคราะห์
3.  ชุมชนวัดม่วง
4.  วัดบ้านลำ
5.  วัดหนองสุ่ม
6.  วัดโพธิ์ศรี
7.  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
8.  วัดโสภา
9.  วัดโภคาภิวัฒน์
10.  วัดการ้อง
11.  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
12.  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
13.  วัดโคกพระ
14.  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
15.  ค่ายบางระจัน
16.  วัดยาง
17.  วัดวิหารขาว
18.  บ้านเก่า
19.  วัดดอนเจดีย์
20.  วัดสามัคคีธรรม
21.  วัดวังกะจับ
22.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข
23.  วัดคีม
24.  ชุมชนวัดเสาธงหิน
25.  วัดกลางธนรินทร์
26.  ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
27.  วัดสิงห์
28.  วัดชันสูตร
29.  วัดโบสถ์
30.  วัดบางปูน
31.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์
32.  วัดพระปรางค์มุนี
33.  บ้านหนองลีวิทยาคม
34.  วัดข่อย
35.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
36.  อนุบาลสิงห์บุรี
37.  วัดโพธิ์ชัย
38.  วัดตะโกรวม
39.  ชุมชนบ้านไม้ดัด
40.  วัดเชียงราก
41.  วัดเตย
42.  วัดชะอมสามัคคีธรรม
43.  วัดศรัทธาภิรม
44.  วัดบ้านกลับ
45.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
46.  วัดเพิ่มประสิทธิผล
47.  วัดหลวง
48.  บ้านทุ่งกลับ
49.  วัดแหลมคาง
50.  วัดคลองโพธิ์ศรี
51.  ชุมชนวัดดงยาง
52.  ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
53.  วัดตึกราชา
54.  วัดอัมพวัน
55.  วัดปลาไหล
56.  วัดพรหมสาคร
57.  วัดตุ้มหู
58.  วัดตลาดโพธิ์
59.  วัดสว่างอารมณ์
60.  วัดเก้าชั่ง
61.  วัดพิกุลทอง
62.  วัดประโชติการาม
63.  วัดประสาท
64.  วัดศรีสาคร
65.  วัดเสือข้าม
66.  วัดห้วยเจริญสุข
67.  วัดประสิทธิ์คุณากร
68.  บ้านคูเมือง
69.  อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
70.  วัดจักรสีห์
71.  วัดระนาม
72.  ชุมชนวัดตราชู
73.  วัดโพธิ์หอม
74.  วัดเซ่าสิงห์
75.  วัดสาธุการาม
76.  อนุบาลบางระจัน
77.  อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
78.  วัดกระทุ่มปี่
79.  บ้านทุ่งว้า
80.  อนุบาลท่าช้าง
81.  วัดพรหมเทพาวาส
82.  วัดน้ำผึ้ง
83.  วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
84.  วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
85.  วัดน้อย
86.  วัดทอง
87.  ชุมชนวัดเทพมงคล
88.  วัดกลาง
89.  วัดถอนสมอ
90.  วัดท่าอิฐ
91.  วัดประศุก
92.  วัดประดับ
93.  วัดล่องกะเบา
94.  วัดโพธิ์สังฆาราม
95.  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
96.  อนุบาลค่ายบางระจัน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ