1.  ชุมชนวัดม่วง
2.  วัดบ้านลำ
3.  วัดหนองสุ่ม
4.  วัดโพธิ์ศรี
5.  วัดโสภา
6.  วัดโภคาภิวัฒน์
7.  วัดการ้อง
8.  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
9.  วัดยาง
10.  บ้านเก่า
11.  วัดวังกะจับ
12.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข
13.  ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
14.  วัดสิงห์
15.  วัดชันสูตร
16.  วัดบางปูน
17.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์
18.  บ้านหนองลีวิทยาคม
19.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
20.  วัดโพธิ์ชัย
21.  วัดตะโกรวม
22.  ชุมชนบ้านไม้ดัด
23.  วัดเชียงราก
24.  วัดชะอมสามัคคีธรรม
25.  วัดศรัทธาภิรม
26.  วัดบ้านกลับ
27.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
28.  วัดเพิ่มประสิทธิผล
29.  วัดวังขรณ์
30.  ชุมชนวัดดงยาง
31.  ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
32.  วัดปลาไหล
33.  วัดตลาดโพธิ์
34.  วัดเก้าชั่ง
35.  วัดเสือข้าม
36.  วัดห้วยเจริญสุข
37.  วัดประสิทธิ์คุณากร
38.  วัดระนาม
39.  วัดโพธิ์หอม
40.  วัดเซ่าสิงห์
41.  วัดสาธุการาม
42.  วัดกระทุ่มปี่
43.  วัดน้ำผึ้ง
44.  วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
45.  วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
46.  วัดน้อย
47.  วัดทอง
48.  ชุมชนวัดเทพมงคล
49.  วัดกลาง
50.  วัดท่าอิฐ
51.  วัดประศุก
52.  วัดล่องกะเบา
53.  วัดโพธิ์สังฆาราม
54.  อนุบาลค่ายบางระจัน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ