1.  วัดโฆสิทธาราม
2.  เรืองเดชประชานุเคราะห์
3.  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
4.  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
5.  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
6.  วัดโคกพระ
7.  ค่ายบางระจัน
8.  วัดวิหารขาว
9.  วัดสามัคคีธรรม
10.  วัดคีม
11.  ชุมชนวัดเสาธงหิน
12.  วัดกลางธนรินทร์
13.  วัดโบสถ์
14.  วัดพระปรางค์มุนี
15.  วัดข่อย
16.  อนุบาลสิงห์บุรี
17.  วัดเตย
18.  วัดหลวง
19.  วัดคลองโพธิ์ศรี
20.  วัดตึกราชา
21.  วัดอัมพวัน
22.  วัดพรหมสาคร
23.  วัดตุ้มหู
24.  วัดสว่างอารมณ์
25.  วัดประโชติการาม
26.  วัดประสาท
27.  บ้านคูเมือง
28.  อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
29.  วัดจักรสีห์
30.  ชุมชนวัดตราชู
31.  อนุบาลบางระจัน
32.  อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
33.  วัดโบสถ์
34.  อนุบาลท่าช้าง
35.  วัดพรหมเทพาวาส
36.  วัดถอนสมอ
37.  วัดประดับ
38.  วัดโคปูน
39.  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ