1.  วัดบ้านลำ
2.  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
3.  วัดยาง
4.  วัดดอนเจดีย์
5.  วัดสามัคคีธรรม
6.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข
7.  วัดกลางธนรินทร์
8.  ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
9.  วัดชันสูตร
10.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์
11.  วัดพระปรางค์มุนี
12.  วัดข่อย
13.  วัดวังขรณ์
14.  วัดเสือข้าม
15.  วัดเซ่าสิงห์
16.  อนุบาลบางระจัน
17.  วัดพรหมเทพาวาส
18.  วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
19.  วัดโพธิ์สังฆาราม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ