1.  วัดโฆสิทธาราม
2.  เรืองเดชประชานุเคราะห์
3.  ชุมชนวัดม่วง
4.  วัดหนองสุ่ม
5.  วัดโพธิ์ศรี
6.  วัดโสภา
7.  วัดโภคาภิวัฒน์
8.  วัดการ้อง
9.  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
10.  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
11.  วัดโคกพระ
12.  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
13.  ค่ายบางระจัน
14.  วัดวิหารขาว
15.  บ้านเก่า
16.  วัดวังกะจับ
17.  วัดคีม
18.  ชุมชนวัดเสาธงหิน
19.  วัดสิงห์
20.  วัดโบสถ์
21.  วัดบางปูน
22.  บ้านหนองลีวิทยาคม
23.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
24.  อนุบาลสิงห์บุรี
25.  วัดโพธิ์ชัย
26.  วัดตะโกรวม
27.  ชุมชนบ้านไม้ดัด
28.  วัดเชียงราก
29.  วัดเตย
30.  วัดชะอมสามัคคีธรรม
31.  วัดศรัทธาภิรม
32.  วัดบ้านกลับ
33.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
34.  วัดเพิ่มประสิทธิผล
35.  วัดหลวง
36.  บ้านทุ่งกลับ
37.  วัดแหลมคาง
38.  วัดคลองโพธิ์ศรี
39.  ชุมชนวัดดงยาง
40.  ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
41.  วัดตึกราชา
42.  วัดอัมพวัน
43.  วัดปลาไหล
44.  วัดพรหมสาคร
45.  วัดตุ้มหู
46.  วัดตลาดโพธิ์
47.  วัดสว่างอารมณ์
48.  วัดเก้าชั่ง
49.  วัดพิกุลทอง
50.  วัดประโชติการาม
51.  วัดประสาท
52.  วัดศรีสาคร
53.  วัดห้วยเจริญสุข
54.  วัดประสิทธิ์คุณากร
55.  บ้านคูเมือง
56.  อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
57.  วัดจักรสีห์
58.  วัดระนาม
59.  ชุมชนวัดตราชู
60.  วัดโพธิ์หอม
61.  วัดสาธุการาม
62.  อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
63.  วัดกระทุ่มปี่
64.  บ้านทุ่งว้า
65.  วัดโบสถ์
66.  อนุบาลท่าช้าง
67.  วัดน้ำผึ้ง
68.  วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
69.  วัดน้อย
70.  วัดทอง
71.  ชุมชนวัดเทพมงคล
72.  วัดกลาง
73.  วัดถอนสมอ
74.  วัดท่าอิฐ
75.  วัดประศุก
76.  วัดประดับ
77.  วัดล่องกะเบา
78.  วัดโคปูน
79.  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
80.  อนุบาลค่ายบางระจัน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ