1.  วัดโฆสิทธาราม
2.  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
3.  วัดโภคาภิวัฒน์
4.  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
5.  วัดโคกพระ
6.  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
7.  ค่ายบางระจัน
8.  วัดยาง
9.  บ้านเก่า
10.  วัดดอนเจดีย์
11.  วัดวังกะจับ
12.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข
13.  ชุมชนวัดเสาธงหิน
14.  วัดกลางธนรินทร์
15.  วัดสิงห์
16.  วัดบางปูน
17.  วัดพระปรางค์มุนี
18.  บ้านหนองลีวิทยาคม
19.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
20.  อนุบาลสิงห์บุรี
21.  วัดโพธิ์ชัย
22.  วัดตะโกรวม
23.  วัดเชียงราก
24.  วัดเตย
25.  วัดชะอมสามัคคีธรรม
26.  วัดศรัทธาภิรม
27.  วัดบ้านกลับ
28.  วัดเพิ่มประสิทธิผล
29.  วัดคลองโพธิ์ศรี
30.  ชุมชนวัดดงยาง
31.  วัดตึกราชา
32.  วัดอัมพวัน
33.  วัดปลาไหล
34.  วัดพรหมสาคร
35.  วัดตุ้มหู
36.  วัดประสาท
37.  วัดเสือข้าม
38.  วัดห้วยเจริญสุข
39.  บ้านคูเมือง
40.  วัดระนาม
41.  ชุมชนวัดตราชู
42.  วัดเซ่าสิงห์
43.  อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
44.  บ้านทุ่งว้า
45.  อนุบาลท่าช้าง
46.  วัดพรหมเทพาวาส
47.  วัดถอนสมอ
48.  วัดท่าอิฐ
49.  วัดประศุก
50.  วัดประดับ
51.  วัดล่องกะเบา
52.  วัดโพธิ์สังฆาราม
53.  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
54.  อนุบาลค่ายบางระจัน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ