1.  เรืองเดชประชานุเคราะห์
2.  ชุมชนวัดม่วง
3.  วัดบ้านลำ
4.  วัดหนองสุ่ม
5.  วัดโพธิ์ศรี
6.  วัดโสภา
7.  วัดการ้อง
8.  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
9.  วัดวิหารขาว
10.  วัดสามัคคีธรรม
11.  วัดคีม
12.  ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
13.  วัดชันสูตร
14.  วัดโบสถ์
15.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์
16.  วัดข่อย
17.  ชุมชนบ้านไม้ดัด
18.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
19.  วัดหลวง
20.  บ้านทุ่งกลับ
21.  วัดแหลมคาง
22.  วัดวังขรณ์
23.  ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
24.  วัดตลาดโพธิ์
25.  วัดสว่างอารมณ์
26.  วัดเก้าชั่ง
27.  วัดพิกุลทอง
28.  วัดประโชติการาม
29.  วัดศรีสาคร
30.  วัดประสิทธิ์คุณากร
31.  อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
32.  วัดจักรสีห์
33.  วัดโพธิ์หอม
34.  วัดสาธุการาม
35.  อนุบาลบางระจัน
36.  วัดกระทุ่มปี่
37.  วัดโบสถ์
38.  วัดน้ำผึ้ง
39.  วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
40.  วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
41.  วัดน้อย
42.  วัดทอง
43.  ชุมชนวัดเทพมงคล
44.  วัดกลาง
45.  วัดโคปูน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ