1.  วัดบ้านแค
2.  วัดเปรมปรีชา
3.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
4.  วัดอู่ตะเภา
5.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
6.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม