1.  เจ้าฟ้าสร้าง
2.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
3.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
4.  วัดบ้านกลิ้ง
5.  วัดสามเพลง
6.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
7.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
8.  วัดบ้านแค
9.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
10.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
11.  วัดรางจระเข้
12.  วัดโบสถ์
13.  วัดบุญกันนาวาส
14.  มาลาอีสงเคราะห์
15.  รอซีดี
16.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
17.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
18.  ราษฎร์นิรมิตร
19.  วัดฤกษ์บุญมี
20.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
21.  โคกตาพรหม
22.  วัดยม
23.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
24.  วัดเจ้าเจ็ดใน
25.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
26.  จุฬาราษฎร์วิทยา
27.  วัดชุมพลนิกายาราม
28.  วัดอู่ตะเภา
29.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
30.  วัดท่าดินแดง
31.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
32.  ประสิทธิ์วิทยา
33.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
34.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม