1.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
2.  วัดเทพสนทวารี
3.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
4.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
5.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
6.  วัดไชยภูมิ
7.  วัดบางเคียน
8.  เชียงรากน้อย
9.  วัดขนอนบ้านกรด
10.  วัดราษฎร์บำรุง
11.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
12.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
13.  ศรีบางไทร
14.  วัดกลาง
15.  บางไทร
16.  วัดสุคนธาราม
17.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
18.  วัดโบสถ์สมพรชัย
19.  วิทยานนท์
20.  วัดโสภณเจติการาม
21.  วัดดอนพัฒนาราม
22.  วัดโพธิ์
23.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
24.  บ้านแถววิทยาคาร
25.  วัดเชิงเลน
26.  วัดเทพมงคล
27.  วัดคู้สลอด
28.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
29.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
30.  วัดแก้วสุวรรณ
31.  วัดใหม่ต้านทาน
32.  วัดสามเรือน
33.  วัดทำใหม่
34.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
35.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
36.  วัดสุนทราราม
37.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
38.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
39.  วัดหัวเวียง
40.  ปราสาททองวิทยา
41.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
42.  วัดมฤคทายวัน
43.  วัดวังชะโด
44.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
45.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
46.  วัดลาดประทุมคงคาราม
47.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
48.  วัดบันไดช้าง
49.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
50.  คอตัน
51.  วัดไทรน้อย
52.  วัดศิริสุขาราม
53.  วัดเชิงท่า
54.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
55.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
56.  วัดเปรมปรีชา
57.  วัดบางซ้ายใน
58.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
59.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
60.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
61.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
62.  วัดสามตุ่ม
63.  วัดบ้านสร้าง
64.  วัดจรเข้ไล่
65.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
66.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
67.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
68.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
69.  ชุมชนวัดกำแพง
70.  วัดปิ่นแก้ว
71.  หงสประภาสประสิทธิ์
72.  วัดตาลานเหนือ
73.  วัดเศวตศิลาราม
74.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
75.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
76.  วัดสุทธิรุจิราราม
77.  วัดปราสาททอง
78.  สินสังวาลย์อุทิศ
79.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
80.  วัดสนามไชย
81.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
82.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
83.  วัดโพธิ์
84.  วัดไผ่ล้อม
85.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
86.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
87.  วัดบางบาล
88.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
89.  บ้านเชียงรากน้อย
90.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
91.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
92.  วัดลาดระโหง
93.  วัดกระแชง
94.  ราษฎร์บํารุง
95.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
96.  ประชากรรังสฤษฏ์
97.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
98.  วัดธรรมนาวา
99.  วัดสง่างาม
100.  วัดสุทธาวาส
101.  วัดแจ้ง
102.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
103.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
104.  วัดโพธิ์แตงใต้
105.  สัตตปทุมบำรุง
106.  วัดตรีพาราสีมาเขต
107.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
108.  วัดขวิด
109.  คชเวกวิทยา
110.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
111.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
112.  วัดอนุกุญชราราม
113.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
114.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
115.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
116.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
117.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
118.  วัดบ้านแพน
119.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
120.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
121.  วัดทางยาว
122.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
123.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
124.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
125.  สามัคคีวิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
126.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม