1.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
2.  วัดเทพสนทวารี
3.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
4.  เจ้าฟ้าสร้าง
5.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
6.  วัดไชยภูมิ
7.  วัดบางเคียน
8.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
9.  เชียงรากน้อย
10.  วัดขนอนบ้านกรด
11.  วัดราษฎร์บำรุง
12.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
13.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
14.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
15.  ศรีบางไทร
16.  วัดกลาง
17.  บางไทร
18.  วัดสุคนธาราม
19.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
20.  วัดบ้านกลิ้ง
21.  วัดโบสถ์สมพรชัย
22.  วิทยานนท์
23.  วัดโสภณเจติการาม
24.  วัดสามเพลง
25.  วัดดอนพัฒนาราม
26.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
27.  วัดโพธิ์
28.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
29.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
30.  บ้านแถววิทยาคาร
31.  วัดเชิงเลน
32.  วัดเทพมงคล
33.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
34.  วัดบ้านแค
35.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
36.  วัดแก้วสุวรรณ
37.  วัดใหม่ต้านทาน
38.  วัดสามเรือน
39.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
40.  วัดทำใหม่
41.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
42.  วัดรางจระเข้
43.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
44.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
45.  วัดสุนทราราม
46.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
47.  วัดหัวเวียง
48.  ปราสาททองวิทยา
49.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
50.  วัดมฤคทายวัน
51.  วัดวังชะโด
52.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
53.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
54.  วัดลาดประทุมคงคาราม
55.  วัดโบสถ์
56.  วัดบุญกันนาวาส
57.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
58.  วัดบันไดช้าง
59.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
60.  คอตัน
61.  วัดไทรน้อย
62.  วัดศิริสุขาราม
63.  วัดเชิงท่า
64.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
65.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
66.  มาลาอีสงเคราะห์
67.  วัดเปรมปรีชา
68.  วัดบางซ้ายใน
69.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
70.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
71.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
72.  รอซีดี
73.  วัดสามตุ่ม
74.  วัดบ้านสร้าง
75.  วัดจรเข้ไล่
76.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
77.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
78.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
79.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
80.  ชุมชนวัดกำแพง
81.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
82.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
83.  ราษฎร์นิรมิตร
84.  วัดปิ่นแก้ว
85.  วัดฤกษ์บุญมี
86.  หงสประภาสประสิทธิ์
87.  วัดตาลานเหนือ
88.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
89.  โคกตาพรหม
90.  วัดยม
91.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
92.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
93.  วัดสุทธิรุจิราราม
94.  วัดปราสาททอง
95.  สินสังวาลย์อุทิศ
96.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
97.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
98.  วัดสนามไชย
99.  วัดเจ้าเจ็ดใน
100.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
101.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
102.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
103.  วัดโพธิ์
104.  วัดไผ่ล้อม
105.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
106.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
107.  วัดบางบาล
108.  จุฬาราษฎร์วิทยา
109.  วัดชุมพลนิกายาราม
110.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
111.  บ้านเชียงรากน้อย
112.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
113.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
114.  วัดลาดระโหง
115.  วัดกระแชง
116.  ราษฎร์บํารุง
117.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
118.  ประชากรรังสฤษฏ์
119.  วัดอู่ตะเภา
120.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
121.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
122.  วัดธรรมนาวา
123.  วัดสง่างาม
124.  วัดท่าดินแดง
125.  วัดสุทธาวาส
126.  วัดแจ้ง
127.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
128.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
129.  วัดโพธิ์แตงใต้
130.  สัตตปทุมบำรุง
131.  วัดตรีพาราสีมาเขต
132.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
133.  วัดขวิด
134.  คชเวกวิทยา
135.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
136.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
137.  วัดอนุกุญชราราม
138.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
139.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
140.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
141.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
142.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
143.  วัดบ้านแพน
144.  ประสิทธิ์วิทยา
145.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
146.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
147.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
148.  วัดทางยาว
149.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
150.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
151.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
152.  สามัคคีวิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
153.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
154.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)