1.  วัดเทพสนทวารี
2.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
3.  เจ้าฟ้าสร้าง
4.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
5.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
6.  เชียงรากน้อย
7.  วัดราษฎร์บำรุง
8.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
9.  ศรีบางไทร
10.  วัดกลาง
11.  วัดบ้านกลิ้ง
12.  วัดโบสถ์สมพรชัย
13.  วัดโสภณเจติการาม
14.  วัดดอนพัฒนาราม
15.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
16.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
17.  บ้านแถววิทยาคาร
18.  วัดเชิงเลน
19.  วัดเทพมงคล
20.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
21.  วัดใหม่ต้านทาน
22.  วัดสามเรือน
23.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
24.  วัดทำใหม่
25.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
26.  วัดรางจระเข้
27.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
28.  วัดสุนทราราม
29.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
30.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
31.  วัดหัวเวียง
32.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
33.  วัดมฤคทายวัน
34.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
35.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
36.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
37.  วัดบันไดช้าง
38.  คอตัน
39.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
40.  วัดบางซ้ายใน
41.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
42.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
43.  วัดจรเข้ไล่
44.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
45.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
46.  วัดฤกษ์บุญมี
47.  หงสประภาสประสิทธิ์
48.  โคกตาพรหม
49.  วัดเศวตศิลาราม
50.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
51.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
52.  วัดสุทธิรุจิราราม
53.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
54.  วัดเจ้าเจ็ดใน
55.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
56.  จุฬาราษฎร์วิทยา
57.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
58.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
59.  วัดกระแชง
60.  ประชากรรังสฤษฏ์
61.  วัดอู่ตะเภา
62.  วัดธรรมนาวา
63.  วัดสง่างาม
64.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
65.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
66.  วัดโพธิ์แตงใต้
67.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
68.  วัดขวิด
69.  คชเวกวิทยา
70.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
71.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
72.  วัดอนุกุญชราราม
73.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
74.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
75.  วัดบ้านแพน
76.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
77.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
78.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
79.  วัดทางยาว
80.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
81.  สามัคคีวิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
82.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม