1.  บ้านไร่ลำปาง
2.  บ้านชัยภูมิ
3.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
4.  บ้านคุยประดู่
5.  บ้านวังมะค่า
6.  บ้านทุ่งเศรษฐี
7.  บ้านวังตะเคียน
8.  บ้านอาชานุสรณ์
9.  บ้านไทยทวี
10.  บ้านเด่นพระ
11.  บ้านวังโบสถ์
12.  อนุบาลกำแพงเพชร
13.  บ้านใหม่พัฒนา
14.  บ้านดาดทองเจริญ
15.  บ้านบึงกระดาน
16.  วัดราษฎร์เจริญพร
17.  อนุบาลพรานกระต่าย
18.  บ้านหนองตากล้า
19.  บ้านหนองกรด
20.  บ้านหนองหัวควาย
21.  หนองแขมประชาสรรค์
22.  บ้านท่านา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
23.  บ้านลานไผ่
24.  บ้านพานทอง
25.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
26.  บ้านตอรัง
27.  บ้านบึงลูกนก
28.  บ้านปรือพันไถ
29.  บ้านลานทอง
30.  บ้านสุวรรณภูมิ
31.  บ้านหนองทราย
32.  บ้านหนองหลวง
33.  บ้านอินทรานุสรณ์
34.  บ้านโนนจั่น
35.  บ้านใหม่สามัคคี
36.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
37.  ยอดประชาสรรค์