1.  ท่าเมืองสำราญวิทย์
2.  นาดีหลุมข้าววิทยา
3.  นามูลสมบูรณ์วิทย์
4.  บ้านชัยศรีสุข
5.  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
6.  บ้านหาดทรายมูล
7.  วังยางวิทยาคาร
8.  สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
9.  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
10.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
11.  หนองมันปลาวิทยา
12.  สายปัญญาสมาคม
13.  หนองโนวิทยาคม
14.  หนองไผ่รัฐบำรุง
15.  หัวดงวิทยา
16.  เดชอุดมพิทยาคม
17.  โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
18.  โคกประสิทธิ์วิทยา
19.  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
20.  ไชยวารวิทยาคม