1.  คำบอนวิทยาสรรพ์
2.  ดงบังวิทยา
3.  นากุงวิทยาเสริม
4.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
5.  ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
6.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
7.  หนองแวงประชาสรรพ์
8.  ฮ่องฮีวิทยา