1.  คำขามวิทยา
2.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
3.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
4.  ชุมชนดอนยูงวิทยายน
5.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
6.  ดงน้อยโนนสวรรค์
7.  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
8.  ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
9.  ท่าเมืองสำราญวิทย์
10.  ท่าคันโทวิทยายน
11.  นากุงวิทยาเสริม
12.  นาดีหลุมข้าววิทยา
13.  บ้านขามวิทยาคม
14.  บ้านทรายทองวิทยาคม
15.  บ้านหนองชุมแสง
16.  บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
17.  บ้านหนองบัว
18.  บ้านหนองเสือ
19.  บ้านหนองหัวช้าง
20.  พินิจราษฎร์บำรุง
21.  ยางอู้มวิทยาคาร
22.  สระแก้ววิทยานุกูล
23.  หนองแวงประชาสรรพ์
24.  หลักด่านวิทยา
25.  หัวงัววิทยาคาร
26.  เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
27.  โคกก่องราษฎร์นุกูล
28.  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
29.  โคกศรีวิทยายน
30.  โคกเจริญวิทยา
31.  โคกเครือวิทยา
32.  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม