1.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
2.  ค้อจารย์วิทยา
3.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
4.  หนองบัวราษฎร์นิยม
5.  หนองแคนวิทยา
6.  หนองแวงแสน
7.  โคกก่องวิทยา
8.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
9.  แก่งนาขามสามัคคี