1.  กุดลิงวิทยาคม
2.  คำคาราษฎร์บำรุง
3.  ท่าลำดวนประชาบำรุง
4.  ท่าไคร้สามัคคี
5.  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
6.  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
7.  นาโกวิทยา
8.  บ้านคำเชียงวัน
9.  บ้านดอนสนวน
10.  บ้านม่วงวิทยาคม
11.  บ้านสว่าง
12.  บ้านลาดวิทยาเสริม
13.  บ้านหนองช้าง
14.  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
15.  สองห้องราษฎร์บูรณะ
16.  สะอาดประชาสรรพ์
17.  สามชัยอุดมวิทย์
18.  หนองกุงวิทยาคม
19.  หนองทุ่มสงเคราะห์
20.  แก้งนางราษฎร์บำรุง
21.  แกเปะราษฎร์นิยม
22.  โคกก่องวิทยา
23.  โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา