1.  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
2.  กุดอ้อประชานุสรณ์
3.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
4.  กลางหมื่นสงเคราะห์
5.  กุดครองวิทยาคาร
6.  คอนเรียบอนุกูล
7.  คำปลาฝาโนนชัย
8.  คำแคนราษฎร์วิทยา
9.  คำโพนคำม่วงวิทยา
10.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
11.  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
12.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
13.  ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
14.  ดงน้อยวิทยา
15.  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
16.  ดงน้อยสงเคราะห์
17.  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
18.  ดงพยุงสงเคราะห์
19.  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
20.  ดงเมืองวิทยาคาร
21.  ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
22.  ดอนหวายราษฎร์บำรุง
23.  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
24.  ถ้ำปลาวิทยายน
25.  ด่านใต้วิทยา
26.  ท่านาจานวิทยา
27.  ท่าแสงวิทยายน
28.  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
29.  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
30.  นาจำปา
31.  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
32.  นาคูณวิทยา
33.  นามนราษฎร์นุเคราะห์
34.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
35.  บ้านกุดแห่
36.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
37.  บ้านนาวิทยาคม
38.  บ้านม่วงวิทยายน
39.  บ้านหนองกุงน้อย
40.  บ้านหนองกุงกลาง
41.  บ้านหนองกุงใหญ่
42.  บ้านหนองม่วง
43.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
44.  บ้านห้วยแสง
45.  บ้านห้วยยาง
46.  บ้านเหล่าค้อ
47.  บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
48.  บ้านแกวิทยายน
49.  บ้านโนนโพธิ์ศรี
50.  บ้านโคกใส
51.  บ้านโหมนสงเคราะห์
52.  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
53.  ปลาเค้าวิทยาคาร
54.  บึงไฮโนนสวางวิทยา
55.  ภูปอวิทยา
56.  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
57.  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
58.  สายป่าแดงวิทยา
59.  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
60.  สำเริงวิทยา
61.  หนองตุวิทยา
62.  สิงห์สะอาด
63.  หนองหัวช้าง
64.  หนองแคนวิทยา
65.  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
66.  หนองแซงวิทยา
67.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
68.  หนองแวงแสน
69.  หนองแสงราษฎร์พัฒนา
70.  หนองโพนโนนสมบูรณ์
71.  ห้วยตูมวิทยาคาร
72.  หัวขวาวิทยา
73.  หัวคูประชาอุทิศ
74.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
75.  หามแหโพนทองวิทยาคม
76.  เชียงเครือวิทยาคม
77.  เหล่าสูงวิทยา
78.  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
79.  อนุบาลกาฬสินธุ์
80.  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
81.  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
82.  โคกคอนวิทยานุกูล
83.  โคกล่ามวิทยา
84.  โคกเมยประชาพัฒนา
85.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
86.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
87.  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
88.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
89.  โนนเมืองวิทยาคาร
90.  แก่งนาขามสามัคคี
91.  โป่งเชือกศึกษาสถาน
92.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา