1.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
2.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
3.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
4.  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
5.  ค้อจารย์วิทยา
6.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
7.  คำประถมนิคมสงเคราะห์
8.  คำแคนวิทยา
9.  ชุมชนนาจารย์วิทยา
10.  ชุมชนนามะเขือวิทยา
11.  คำไผ่สงเคราะห์
12.  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
13.  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
14.  ชุมชนแก้งคำวิทยา
15.  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
16.  ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
17.  ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
18.  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
19.  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
20.  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
21.  นามลวิทยาคาร
22.  นิคมลำปาววิทยา
23.  บ้านคำเม็ก
24.  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
25.  บ้านท่างาม
26.  บ้านต้อนวิทยาคาร
27.  บ้านหนาดสงเคราะห์
28.  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
29.  บ้านโคกกว้าง
30.  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
31.  บึงวิชัยสงเคราะห์
32.  บึงสว่างวิทยาคม
33.  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
34.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
35.  สหัสขันธ์วิทยาคม
36.  สะอาดโนนงามวิทยา
37.  สะอาดไชยศรี
38.  สะอาดสมศรีวิทยา
39.  สามัคคีสำราญวิทย์
40.  หนองบัวราษฎร์นิยม
41.  หนองแวงประชานุกูล
42.  หนองพอกวิทยายน
43.  หนองโพนวิทยายน
44.  หนองแวงเหนือ
45.  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
46.  เสมาสามัคคี
47.  เหล่าหลวงวิทยาคาร
48.  หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
49.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
50.  โคกนางามสามัคคี
51.  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
52.  โคกล่ามผดุงวิทย์
53.  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
54.  โคกกลางวิทยา
55.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
56.  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
57.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
58.  โพนสวางพิทยาคม