1.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
2.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
3.  คำไผ่สงเคราะห์
4.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
5.  ดงน้อยสงเคราะห์
6.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
7.  บ้านคำเม็ก
8.  บ้านม่วงวิทยาคม
9.  บ้านหนาดสงเคราะห์
10.  บ้านห้วยแสง
11.  ภูปอวิทยา
12.  สิงห์สะอาด
13.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
14.  หนองแวงประชานุกูล
15.  หัวขวาวิทยา
16.  เหล่าสูงวิทยา
17.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
18.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
19.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
20.  โพนสวางพิทยาคม