1.  กุดลิงวิทยาคม
2.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
3.  คำโพนคำม่วงวิทยา
4.  ชุมชนนาจารย์วิทยา
5.  ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
6.  ด่านใต้วิทยา
7.  ท่าไคร้สามัคคี
8.  บ้านคำเม็ก
9.  บ้านลาดวิทยาเสริม
10.  บ้านหนองกุงน้อย
11.  บ้านหนาดสงเคราะห์
12.  บ้านหนองม่วง
13.  บ้านห้วยยาง
14.  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
15.  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
16.  สายป่าแดงวิทยา
17.  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
18.  หนองแวงแสน
19.  หนองแสงราษฎร์พัฒนา
20.  ห้วยตูมวิทยาคาร
21.  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
22.  โคกล่ามผดุงวิทย์
23.  แก่งนาขามสามัคคี