1.  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
2.  กุดอ้อประชานุสรณ์
3.  กลางหมื่นสงเคราะห์
4.  กุดครองวิทยาคาร
5.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
6.  คำคาราษฎร์บำรุง
7.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
8.  คอนเรียบอนุกูล
9.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
10.  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
11.  ค้อจารย์วิทยา
12.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
13.  คำประถมนิคมสงเคราะห์
14.  คำปลาฝาโนนชัย
15.  คำแคนราษฎร์วิทยา
16.  คำแคนวิทยา
17.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
18.  ชุมชนนามะเขือวิทยา
19.  คำไผ่สงเคราะห์
20.  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
21.  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
22.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
23.  ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
24.  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
25.  ดงน้อยวิทยา
26.  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
27.  ชุมชนแก้งคำวิทยา
28.  ดงน้อยสงเคราะห์
29.  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
30.  ดงพยุงสงเคราะห์
31.  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
32.  ดงเมืองวิทยาคาร
33.  ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
34.  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
35.  ดอนหวายราษฎร์บำรุง
36.  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
37.  ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
38.  ถ้ำปลาวิทยายน
39.  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
40.  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
41.  ท่านาจานวิทยา
42.  ท่าลำดวนประชาบำรุง
43.  ท่าแสงวิทยายน
44.  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
45.  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
46.  นาจำปา
47.  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
48.  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
49.  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
50.  นาคูณวิทยา
51.  นามนราษฎร์นุเคราะห์
52.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
53.  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
54.  นามลวิทยาคาร
55.  นาโกวิทยา
56.  นิคมลำปาววิทยา
57.  บ้านกุดแห่
58.  บ้านคำเชียงวัน
59.  บ้านดอนสนวน
60.  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
61.  บ้านท่างาม
62.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
63.  บ้านต้อนวิทยาคาร
64.  บ้านม่วงวิทยาคม
65.  บ้านนาวิทยาคม
66.  บ้านม่วงวิทยายน
67.  บ้านสว่าง
68.  บ้านหนองกุงกลาง
69.  บ้านหนองกุงใหญ่
70.  บ้านหนองช้าง
71.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
72.  บ้านห้วยแสง
73.  บ้านเหล่าค้อ
74.  บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
75.  บ้านแกวิทยายน
76.  บ้านโคกกว้าง
77.  บ้านโนนโพธิ์ศรี
78.  บ้านโคกใส
79.  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
80.  บ้านโหมนสงเคราะห์
81.  บึงวิชัยสงเคราะห์
82.  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
83.  ปลาเค้าวิทยาคาร
84.  บึงสว่างวิทยาคม
85.  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
86.  บึงไฮโนนสวางวิทยา
87.  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
88.  ภูปอวิทยา
89.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
90.  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
91.  สหัสขันธ์วิทยาคม
92.  สองห้องราษฎร์บูรณะ
93.  สะอาดโนนงามวิทยา
94.  สะอาดประชาสรรพ์
95.  สะอาดไชยศรี
96.  สะอาดสมศรีวิทยา
97.  สามชัยอุดมวิทย์
98.  สามัคคีสำราญวิทย์
99.  สำเริงวิทยา
100.  หนองตุวิทยา
101.  หนองกุงวิทยาคม
102.  สิงห์สะอาด
103.  หนองบัวราษฎร์นิยม
104.  หนองหัวช้าง
105.  หนองทุ่มสงเคราะห์
106.  หนองแคนวิทยา
107.  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
108.  หนองแซงวิทยา
109.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
110.  หนองแวงประชานุกูล
111.  หนองพอกวิทยายน
112.  หนองโพนวิทยายน
113.  หนองแวงเหนือ
114.  หนองโพนโนนสมบูรณ์
115.  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
116.  หัวขวาวิทยา
117.  หัวคูประชาอุทิศ
118.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
119.  หามแหโพนทองวิทยาคม
120.  เชียงเครือวิทยาคม
121.  เสมาสามัคคี
122.  เหล่าสูงวิทยา
123.  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
124.  อนุบาลกาฬสินธุ์
125.  เหล่าหลวงวิทยาคาร
126.  หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
127.  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
128.  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
129.  แก้งนางราษฎร์บำรุง
130.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
131.  แกเปะราษฎร์นิยม
132.  โคกก่องวิทยา
133.  โคกนางามสามัคคี
134.  โคกคอนวิทยานุกูล
135.  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
136.  โคกล่ามวิทยา
137.  โคกเมยประชาพัฒนา
138.  โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
139.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
140.  โคกกลางวิทยา
141.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
142.  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
143.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
144.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
145.  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
146.  โนนเมืองวิทยาคาร
147.  โป่งเชือกศึกษาสถาน
148.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
149.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
150.  โพนสวางพิทยาคม