1.  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
2.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
3.  กุดครองวิทยาคาร
4.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
5.  คำคาราษฎร์บำรุง
6.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
7.  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
8.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
9.  คำปลาฝาโนนชัย
10.  คำแคนวิทยา
11.  คำไผ่สงเคราะห์
12.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
13.  ดงน้อยสงเคราะห์
14.  ดอนหวายราษฎร์บำรุง
15.  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
16.  ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
17.  ท่าลำดวนประชาบำรุง
18.  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
19.  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
20.  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
21.  นามนราษฎร์นุเคราะห์
22.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
23.  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
24.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
25.  บ้านต้อนวิทยาคาร
26.  บ้านม่วงวิทยาคม
27.  บ้านนาวิทยาคม
28.  บ้านสว่าง
29.  บ้านหนองกุงกลาง
30.  บ้านหนองกุงใหญ่
31.  บ้านห้วยแสง
32.  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
33.  บ้านโหมนสงเคราะห์
34.  ปลาเค้าวิทยาคาร
35.  บึงสว่างวิทยาคม
36.  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
37.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
38.  สหัสขันธ์วิทยาคม
39.  สะอาดโนนงามวิทยา
40.  หนองตุวิทยา
41.  หนองพอกวิทยายน
42.  หนองแสงราษฎร์พัฒนา
43.  หนองโพนวิทยายน
44.  หามแหโพนทองวิทยาคม
45.  เชียงเครือวิทยาคม
46.  หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
47.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
48.  โคกนางามสามัคคี
49.  โคกเมยประชาพัฒนา
50.  โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
51.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
52.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
53.  โนนเมืองวิทยาคาร
54.  แก่งนาขามสามัคคี
55.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
56.  โพนสวางพิทยาคม