1.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
2.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
3.  บ้านหนองช้าง
4.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
5.  หนองแซงวิทยา
6.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
7.  ห้วยตูมวิทยาคาร
8.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
9.  โคกล่ามผดุงวิทย์
10.  โนนเมืองประชานุเคราะห์